1. Uslovi korišćenja

Ova stranica sadrži uslove pod kojima nudimo proizvode u okviru naše Internet prodavnice. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove uslove pre nego što naručite bilo koji proizvod i da označite polje ‘’Slažem se sa uslovima upotrebe’’ pre obavljanja kupovine. Ukoliko ne označite gore navedeno polje nećete biti u mogućnosti da naručite naše proizvode.


Ove informacije o našoj Internet prodavnici su upravo i isključivo samo informacije i ne mogu se ni u kom slučaju koristiti kao zamena za pravni ili stručni savet. Ukoliko imate bilo kakve sumnje ili nedoumice vezane za ove podatke molimo kontaktirajte nas.

2. Naši podaci

MotoSpeed DOO
Ustanička 128b
Beograd
Srbija
063/375-485
office@motopack.rs
PIB: 106092646
MB: 20533455

3. Prihvatanje uslova korišćenja

Za potrebe ovog dokumenta korisnikom ćemo smatrati svaku osobu koja pristupi našoj Internet prodavnici sa bilo kojim ciljem, bez obzira da li se radi o registrovanom korisniku ili korisniku koji posećuje Internet prodavnicu kao gost. Svaka poseta našoj Internet prodavnici, njeno korišćenje i kupovina proizvoda znače da ste prethodno pročitali naše uslove upotrebe i da se u potpunosti slažete sa njima. Motopack može revidirati ove uslove upotrebe u bilo kom momentu objavljivanjem dopunjene ili izmenjene verzije ovog dokumenta.

4. Opšte odredbe o korisnicima

Posetioci našeg sajta imaju pravo da koriste naše Internet stranice isključivo u lične i interne svrhe. Morate znati i složiti se sa tim da nećete umnožavati ni distribuirati bilo šta što podleže autorskim pravima i pravima intelektualne svojine: tekstualne, vizuelne ili audio materijale, virtuelne proizvode ili baze podataka dostupne na našoj Internet prodavnici.

Ako ste korisnik naših usluga pod obavezom ste da održavate poverljivost vašeg naloga i lozinke i da ograničite pristup Vašem računaru, i prihvatate punu odgovornost za sve aktivnosti sprovedene pod vašim nalogom ili lozinkom. Motopack zadržava pravo da ograniči, zabrani ili odredi drugačiji pristup svom sajtu i sadržajima kada su u pitanju različiti korisnici, kao i da promeni ili unese nove sadržaje bez prethodnog obaveštenja. Svaki korisnik je u obavezi da proceni i proveri da li sadržaji i informacije objavljene na našem sajtu odgovaraju njegovim individualnim potrebama.

Trudićemo se da sve fotografije proizvoda budu verodostojne, a u slučaju kada to nije moguće nastojaćemo da obezbedimo fotografije koje na najbolji način prezentuju promovisane proizvode.

5. Cene i fakture

MarketPak Internet prodavnica prodaje proizvode sa istaknutim cenama. Ukoliko nije naznačeno drugačije, istaknuta cena proizvoda predstavlja punu maloprodajnu cenu tog proizvoda sa uključenim PDV-om.

Uprkos najvećim naporima, može se desiti da za neke artikle budu istaknute pogrešne cene. Ukoliko je tačna cena artikla veća od istaknute mi ćemo stopirati porudžbinu, i sa pažnjom dobrog privrednika obavestiti kupca o novonastaloj situaciji sa ciljem da pronadjemo rešenje prihvatiljvo za obe strane.

Ukoliko je tačna cena manja od istaknute Motopack će izvršiti povraćaj novca u dogovoru sa kupcem.

U fakturu ćemo uneti cene sa uračunatim PDV-om. Kada poručite neke od proizvoda iz naše Internet prodavnice, na email adresu koju ste nam dali biće Vam dostavljena odgovarajuća faktura sa podacima o porudžbini.

Cene su podložne promenama u bilo kom momentu.

Nismo u obavezi da Vam prodamo proizvod po netačnoj (nižoj ceni).

Plaćanje se obavlja preko kurirske službe, odnosno pouzećem.

Pored cene poručenih proizvoda MarketPak obračunava i naplaćuje troškove dostave poručenih proizvoda. Cena dostave može varirati u zavisnosti od količine i vrsti poručenih proizvoda, a tačnu cenu dostave kupac može da vidi na stranicama „Korpa“ i „Plaćanje“ nakon dodavanja željenih proizvoda u korpu.

6. Poručivanje i dostava poručenih proizvoda

MarketPak Internet prodavnica je prodavnica namenjena maloprodaji ambalaže za hranu. Svi proizvodi koji se mogu naći u MarketPak Internet prodavnici mogu se poručivati isključivo u paketima od po 25, 40, 50, 100, 200, 500 i više proizvoda, u zavisnosti od vrste proizvoda. Neki proizvodi se mogu poručivati i na komad, a informacije o tome da li se neki proizvod može poručiti u paketu koji broji definisani broj komada, ili na jedan komad, mogu se pronaći na stranicama samog proizvoda. Poručivanje proizvoda koji se prodaju u paketima moguće je samo u paketima, i svaka porudžbina koja slučajno ili namerno bude izvršena u suprotnosti sa definisanim pravilima poručivanja neće biti isporučena kao takva, već će nedostaci u porudžbini biti ispravljeni a kupac će o tome biti obavešten pre slanja poručenih proizvoda, kako ne bi došlo do neželjenih situacija.

Adresom za isporuku smatraće se adresa kupca, osim ako adresa za isporuku nije eksplicitno navedena. Nakon poručivanja proizvoda na email adresu kupca će stići mejl kojim se potvrdjuje da je MarketPak primio porudžbinu.

7. Reklamacije

MarketPak internet prodavnica vrši povraćaj novca i prihvata povraćaj robe ukoliko je došlo do nesaobraznosti ili ošećenja robe.
Apelujemo svim potrošačima da robu provere prilikom dostave i ukoliko primete oštećenje ili nesaobraznost da takvu robu ne prihvataju od strane kurira. Ukoliko kurir ne želi da sačeka da potrošač proveri robu, potrošač ima pravo na reklamaciju u periodu od 14 dana od dana prijema robe od strane kurirske službe, odnosno 14 dana od dana prijema robe u državinu.
Potrošač može da izjavi reklamaciju na dva načina:

    • Pozivom naše prodajne službe na broj telefona +381 69 80 11 457 (cena poziva se obračunava po zvaničnom cenovniku mobilnog operatera) i
    • Slanjem izjave o reklamaciji na našu zvaničnu e-mail adresu office@marketpak.rs

Nakon sporazumnog prihvatanja reklamacije, potrošač može vratiti robu putem kurirske službe ili je može dostaviti lično. Ukoliko se potrošač odluči da robu pošalje kurirskom službom, neophodno je da istu pošalje na sledeću adresu:


Motospeed DOO,
Ustanička 128b, lokal 5,
Beograd,
ili je može lično dostaviti na navedenu adresu.

MarketPak će nastojati da refundaciju novca izvrši što pre, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema robe.
Povraćaj novca se vrši na dinarski račun kupca koji je priložio u pismu u kome je naveo razloge za reklamaciju, u suprotnom novac će biti uplaćen na dinarski račun sa kojeg je izvršeno plaćanje za isporučenu robu.
Ne vraćamo novac za poštarinu i dodatne troškove porudžbine.
Ne vraćamo novac za troškove povraćaja porudžbine.

8. Kupac nema pravo na povraćaj u sledećim slučajevima:

Nakon što je usluga bez nedostataka i mana u potpunosti pružena;

Ukoliko dođe do promene cene isporuke na koju Motopack prodavnica ne može da utiče, neposredno nakon izvršene porudžbine, još dok Motopack nije stigao da ažurira cene isporuke u svojoj Internet prodavnici.

Nakon isteka perioda od 14 dana od dana stupanja robe u državinu kupca;

Nakon što je kupac otpečatio zapečaćenu robu, a iz razloga što se zbog zdravstvenih i higijenskih razloga više ne može koristiti.

9. Autorska prava i komentari

Svi tekstovi, grafički sadržaji, fotografije i drugi vizuelni sadržaji, ikonice, audio materijali, logotipi, slogani, nazivi robnih marki, kao i ostali sadržaji na ovom sajtu pripadaju firmi MarketPak, ili njenim dobavljačima koji su obezbedili sadržaje. Ne smete koristiti, umnožavati, menjati, prenositi, prikazivati, objavljivati, prodavati, iznajmljivati, javno predstavljati, distribuirati, komercijalno eksploatisatii ili na bilo koji drugi neovlašćeni način raspolagati bilo kojim od gore navedenih sadržaja.

Posetioci mogu ostavljati svoje komentare o proizvodima i kvalitetu, razmenjivati utiske i ideje i postavljati pitanja sve dok sadržaji komentara nisu nezakoniti, preteći, uvredljivi, ne zadiru u privatnost, ne narušavaju intelektualnu svojinu ili na bilo koji drugi način ugrožavaju treća lica. Takodje, komentari ne smeju sadržati viruse, političko-propagandni materijal, reklamne sadržaje ili bilo koji oblik spam-a (nepoželjnih poruka).

Zabranjeno je davanje bilo kakvih lažnih informacija (ime, prezime, email-adresa, broj telefona, adresa…).

Zabranjeno je neovlašćeno korišćenje tudjih podataka za kupovinu.

10. Intelektualna svojina

MarketPak logo je robna marka sam po sebi, stoga je njegovo neovlašćeno korišćenje krivično delo.

11. Rešavanje sporova

U slučaju da dođe do situacije gde između kupca i kompanije MarketPak nije moguće pronaći rešenje sporazumom, kupac i kompanija MarketPak imaju pravo da svoja prava potražuju sudskim putem.